Undergraduate & postgraduate studium

Tento článek přináší přehled základních pojmů ohledně univerzitního studia v UK.

Univerzitní vzdělávání se všeobecně nazývá higher education. Naopak nástavba (v UK např. žáci nad 16 let) nad „střední školu“ se nazývá further education (může zahrnovat různé profesně zaměřené programy).

Výsledná kvalifikace nebo-li „diplom“ se nazývá degree. Ten, kdo studuje pro degree se nazývá undergraduate. Pro úplnost – v UK je drtivá většina studijních programů strukturovaných – tedy rozdělených na bakalářské/magisterské a doktorské (či jiné) obory. Podobně jako u nás. Takže, dokud neabsolvujete bakalářský stupeň, jste na undergraduate level.

Po absolvování bakalářského oboru získáváte bachelor degree. Honours degree – přesněji Bc. Hons. – lze přeložit jako „honorovaný bakalář“. Tento titul se uděluje po absolvování bakalářského oboru spojeného zároveň s výzkumem (4 roky). Většina univerzit toto studium nabízí jako „roční nástavbu“, kterou můžete studovat po absolvování „klasického“ bakaláře. Součástí ročního „honorovaného“ studia je výzkum v konkrétním oboru a závěrečná práce, která má o něco větší rozsah než bakalářská.

Běžně se můžete setkávat s těmito bakalářskými tituly: BA – Bachelor of Arts (udělovaný v humanitních oborech), BSc – Bachelor of Science (uděluje se za studium v oborech jako matematika, biologie, fyzika atd.), BEd – Bachelor of Education nebo LLB – bakalářský titul z právní oblasti.

Mj. výsledky bakalářského studia jsou mnohdy rozhodující pro přijetí do magisterského stupně. Výsledky se rozhodují váženým průměrem ze známek za celé studium.

V UK běžně fungují až roční přípravné kurzy před undergraduate levelem nazývané jako 1-year diploma nebo foundation course.

Za postgraduate level se považují zpravidla magisterské programy. V UK trvají 1 – 2 roky.

Související články