Karta CIS

CIS je zkratka pro Construction Industry Scheme – registrace dělníků ve stevebnictví.

Dělník s registrací CIS může pracovat jako subdodavatel (subcontractor) pro další firmy. CIS funguje na podobném principu jako živnostenský list. U mnoha stavenických firem v UK se bez karty CIS neobejdete.

Jako subdodavatel budete v pozici self-employed (samostatně výdělečná osoba). To znamená, že budete muset pravidelně na konci daňového období vyplnit daňové přiznání (self assessement tax return).

Jak kartu získat

Kartu CIS vydává úřad HM Revenue & Custom (dříve Inland Revenue). Stačí se zaregistrovat a vyplnit online formulář.

K registraci potřebujete:

  • Dva doklady o vaší identitě (tzv. proof of ID – občanský průkaz, pas.. alespoň jeden musí být s fotkou)
  • Potvrzení o adrese (tzv. proof of address – výpis z bankovního účtu, účet za telefon atd.)
  • NINO – national insurance number (číslo národního pojištění)

Neobejdete se však bez základů jazyka!

Karta CIS

Ukázka karty CIS vydávaná ještě Inland Revenue (dnes je podobná). Karta je zasílána poštou (zpravidla do jednoho měsíce).

Povinnosti „subdodavatele“

Zaměstnavatel (firma), který si vás najme, může požadovat, abyste měli vlastní nářadí a bezpečnostní pomůcky.

Související články

Externí odkazy