Univerzitní studium

Univerzitní studium v UK má dlouhou tradici a mnoho univerzit se dlouhodobě řadí mezi nejlepší vzdělávací instituce na světě.

Akademická půda není poskvrněna nevábnou minulostí (např. komunismem) a přistupuje se k ní s patřičným respektem. Stejně tak jsou zde zakořeněna určitá etická pravidla a svoboda bádání.

Studium v UK má jednu zásadní nevýhodu – je od roku 2012 extrémně drahé. Na druhou stranu zde naleznete mnoho magisterských programů, které trvají např. jen jeden rok (velmi intenzivní). Musíte dobře zvážit, co od takové investice očekáváte a jestli jste ochotni podstoupit takové náklady. Dobré vzdělání, zvláště to britské, se vám však v životě může dobře vrátit.

Vstupní požadavky

Vstupní požadavky se odvíjí individuálně podle zvoleného oboru. Na webu každé z univerzit naleznete přehled požadavků u každého programu.

Pro studium magisterského stupně je požadavkem absolutorium bakalářského oboru s podobným zaměřením a dobré výsledky z vybraných předmětů.

Klasicky však počítejte s absolvováním jazykových zkoušek IELTS (běžné minimum 6.0 b) nebo TOEFL („paper“ test – min .550 b či „computer“ test min. 210 b).

Poplatky za univerzitní studium

Občané EU platí stejné poplatky za studium jako britští. Na webu každé z univerzit hledejte položku Fees, kde naleznete přehledy poplatků za konkrétní obory. Poplatky závisí na zvoleném programu a stupni studia.

V roce 2012 a dále počítejte s cenami kolem ₤9000 za rok pro koulařský cyklus a až 6000 liber za rok pro magisterský cyklus.

Pokud se vám nepodaří sehnat nějaké stipendium málokdo si bude studium v UK dovolit.

Životní náklady

Krom poplatků za studium musíte připočítat i životní náklady (jídlo, bydlení, doprava atd.). UK je poměrně drahá země a je třeba dopředu dobře plánovat. Detaily v článku Životní náklady.

Rozcestník – univerzitní programy

Univerzitní programy

Detaily naleznete v článku Univerzitní programy.

Související články