Jazykové školy

Jazyková škola stále zůstává základem výuky jazyka. Existuje nepřeberné množství možností, jak pilovat a učit se jazyk (internet, noviny, kontakt s lidmi atd.). Pokud však nemáte pevné studijní návyky, příliš se nespoléhejte, že budete po příjezdu do UK pravidelně studovat angličtinu. Navíc hrozí, že se budete učit některé věci špatně a nebude nikdo, kdo by vás správně opravil.

Pokud se tedy chcete dobře naučit anglicky, počítejte s jazykovou školou. Nutným minimem mohou být dva týdny, ale je to spíše dobré jen pro ty, kteří již mají nějaké základy. V opačném případě počítejte raději s jedním až dvěma měsíci. Samozřejmě, záleží na financích.

Výběr školy

Výběrem školy vám pomůže téměř každá česká agentura, počítejte však, že zaplatíte dost peněz za zprostředkování.

Na vlastní pěst můžete hledat přes tyto portály:

 • www.upmystreet.com – stačí zadat poštovní číslo nebo název města a vyhledávat jazykové školy (kurzy) – english courses
 • www.ialc.org – asociace jazykových škol
 • www.eaquals.org – asociace sdružující vybrané (kvalitní) jazykové školy (má také vlastní vyhledávač škol)
 • www.englishuk.com – jazykové školy v UK

Jedna z nejznámějších jazykových škol nejen v UK je www.embassyces.com.

Dobrá jazyková škola by měla splňovat akreditaci British Council – snadno ověříte přes tento portál – www.englishinbritain.co.uk.

Věci, které by vás měly na jazykové škole zajímat:

 • Maximální počet studentů ve třídě – 15 a více studentů na třídu je nevhodné množství účastníků pro výuku jazyka
 • Vybavenost učeben
 • Kvalifikace učitelů – pamatujte také na to, zda jsou vyučující rodilí mluvčí (ideálně z UK – americká výslovnost je v mnoha ohledech „zkažená“ a nevhodná pro začátek učení angličtiny)
 • Typy učebnicí používaných ve výuce (klasikou jsou Headwaye či učebnice Cambridge, Oxford a Longman Press)
 • Co všechno zahrnuje cena za kurz

Typy anglických jazykových kurzů

Kurzy se většinou rozdělují na:

 • Všeobecná angličtina – general english
 • Akademická angličtina – ideální příprava před univerzitním studiem – academic english
 • Specializované kurzy – obchodní angličtina bussiness english nebo např. právnická legal english
 • Existují i sportovně či umělecky zaměřené jazykové kurzy

Plánování kurzu

V ideálním případě je dobré zaplatit si intenzivní kurz na začátku pobytu v UK. Poté, co se rozmluvíte a poznáte trochu britský život a kulturu, pak s několika měsíčním odstupem (či ročním) zaplatit si další kurz, kde si můžete upevnit gramatické základy a výslovnost, což je pro správné zvládnutí jazyka nesmírně důležité.

Dobrou slovní zásobu vám za krátkou dobu nedá žádný kurz a tu nejlépe získáte pravidelným čtením novin, poslechem zpráv a komunikací ve vašem pracovním prostředí.

Počítejte s tím, že jazykové kurzy jsou všeobecně levnější v zimě (a zároveň nepřecpané a klidnější), kdy je v Británii nejméně studentů a nejdražší v létě, kdy jezdí do Británie mnoho studentů na prázdniny.

Související články

Jazykové kurzy zdarma

I když to zní neuvěřitelné, tak je možné za určitých podmínek studovat angličtinu zdarma nebo velmi levně (v porovnání s cenami kurzů v komerčních jazykových školách).

Jedná se o kurzy angličtiny pro imigranty (ESOL), které jsou dotované britskou vládou – cílem je jazyková integrace přistěhovalců do většinové společnosti. Nevýhodou ESOL kurzů je zpravidla větší počet studentů ve třídě, někdy může být proměnlivá kvalita výuky, na druhou stranu může být v některých ESOL kurzech kvalita výuky lepší než v regulérním komerčním jazykovém kurzu. V případě, že je ESOL kurz zdarma vám nic nebrání ho vyzkoušet a v případě nespokojenosti vybrat jiný kurz.

Kurzy lze nalézt ve větších městech, hledejte v Google frázi „free esol courses in nazev_mesta