Základní fakta o UK

Velká Británie je typická ostrovní země, kterou obklopuje Severní moře a kanál La Manche (nebo-li English Channel). Velká Británie zahrnuje Anglii, Skotsko a Wales. Země jako celek byla prvně zformována v roce 1536. Irsko bylo připojeno v roce 1801, avšak v roce 1922 se osamostatnilo a od té doby je úplným názvem země Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Mnohdy nesprávně nazývána jako Anglie, což je velmi nepřesné, avšak drtivá většina lidí si pod tímto pojmem skutečně představuje celou zemi.

UK 62 mil. obyvatel (počet kolísá v průběhu let díky migraci), část Anglie patří k největším s 51 mil. obyvatel. Téměř jedna třetina však žije v nejbohatší části UK a tou je jihovýchodní Anglie – oblast Londýna (jedno z největších měst na světě).

Skotsko je naopak nejhornatější částí UK s krásnou přírodou a počtem 5 mil. obyvatel (s tím, že asi 45% žije v oblastech měst Glasgow a Edinburgh). Krásnou přírodu má stejně tak i Wales se 3 mil. obyvateli. Wales i Skotsko mají navíc keltské kořeny.

Významná historická období

Z historie se hodí zapamatovat si tyto základní etapy (často se s nimi budete setkávat – ať už v různých průvodcích nebo se o nich všeobecně mluví):

 • Prehistorické období Británie, které spadá do období 5000 až 100 let před naším letopočtem a o kterém dodnes existuje mnoho svědectví. A není třeba chodit do velkých detailů – seskupení kamenů Stonehenge je více než živým důkazem. V té době oblast Británie obývaly většinou keltské kmeny
 • Římská říše – hranice Římské říše zabíraly většinu část Anglie a Walesu. A to vobdobí 55 př. n. l. až 410 n. l. Dodnes je v Anglii mnoho památek – např. původně římské město Colchester
 • Období temného středověku (Dark Ages) a středověku anglie před příchodem dynastie Tudorovců. Dark Ages – temná léta – spadá do období po pádu Římské říše. Různé části ostrova ovládali postupně Sasové a Vikingové. Vroce 1066 (velmi významný rok!) dobyl Anglii William I, který se na ostrov doplavil zNormandie a vbitvě u pobřežního města Hastings (The Battle of Hastings) porazil saského krále Harolda
 • Období Tudorovců – od konce 15. do začátku 17. století. Vláda rodinné dynastie
 • Období Stuartovců – Stuartovci byli královským rodem, který vládl nejprve Skotsku, pak Anglii a následně Velké Británii až do začátku 18. století
 • Georgiánské období – období 18. století
 • Viktoriánská éra – 19. století. Za vlády královny Viktorie. Období výrazného vzestupu, sílení ekonomiky a zároveň vrchol politické moci, kdy Velká Británie ovládla rozsáhlá zámořská území (Egypt, část jižní Afriky nebo Austrálii)
 • Průmyslová revoluce – prudký rozvoj průmyslu, který začal již v18. století a zenitu dosahoval za Viktoriánské éry. Stím souvisel rozvoj lodní dopravy, výstavba železnic, těžba uhlí, stavby továren, textilní průmysl, ocelářský průmysl atd. Doba, kdy liberální politické zřízení přálo prudkému rozvoji tzv. kapitalismu. Velká Británie je tak právem nazývána jako kolébka moderního průmyslu. Toto období dalo tvář jak modernímu demokratickému zřízení, tak i levicově orientovanému socialismu, které reagovalo na často nuzné podmínky dělníků a na domnělé vykořisťování. Prudký technický rozvoj však měl zároveň ohromný pozitivní přínos pro celý svět

Současnost

Některá zajímavá fakta o současné Velké Británii:

 • Hlava státu – královna Elizabeth II.
 • Politické zřízení – konstituční monarchie (hlavou vlády je premiér, monarcha je pouze reprezentantem státu, ale nemá faktickou moc)
 • Premiér David Cameron (Konzervativní strana)
 • Hlavní města oblastí – Anglie: Londýn, Skotsko: Edinburgh, Wales: Cardiff, Severní Irsko: Belfast
 • Významná města: Londýn (přes 8 mil. obyvatel), Leeds, Manchester, Birmingham (přes 1 mil. obyvatel), Liverpool, Glasgow, Edinburgh a Cardiff
 • Nejvyšší hora – Ben Nevis, Skotsko: 1343 m
 • Průměrná roční teplota v Londýně:  9,7°C (pro srovnání v ČR je to 7,8 °C)
 • Hojně zastoupená náboženství – anglikánská církev, metodisté, baptisté, katolíci a muslimové
 • Hustota obyvatel – 243 obyvatel na metr čtvereční
 • Roční nárůst obyvatel – 0,29%
 • Rozměry ostrova – cca 1000 km na délku a 450 km na šířku
 • Významná univerzitní centra – Londýn, Cambridge, Oxford, Edinburgh, Warwick, Essex, Sussex, York, Manchester, Birmingham, Leeds

Související články