Registrace pro pracovní pobyt

V roce 2011 byla povinná registrace pro zaměstnance z ČR zrušena.

Než začnete v UK pracovat, nezapomeňte si vyřídit registraci na britském ministerstvu vnitra (Home Office).

Stáhněte si formulář a pošlete ho na níže uvedenou adresu:

Work Permits WRS
PO Box 492
Durham
DH99 1WU

Než ho však vyplníte a pošlete, podrobně si prostudujte manuál, který vydává Home Office:

K vlastnoručně vyplněnému formuláři budete muset ještě přiložit občanský průkaz či pas, potvrzení zaměstnavatele (s uvedením nástupu do práce, podpisem a razítkem) a dvě pasové fotografie.

Připravte se, že budete platit asi 70 liber. Registraci je třeba vyřídit do 30 dnů od vstupu do zaměstnání. Při překročení této lhůty hrozí sankce z ilegálního pracovního pobytu!

Související články

Externí odkazy