Pracovní práva

Před nástupem do práce (a před uzavíráním smlouvy) se hodí základní znalost pracovních práv. Seznamte se s tím, na co máte nárok vy a na co zaměstnavatel. Výbornou stránkou informujících o základních pracovních právech je DirectGov.

Pokud zaměstnavatel nedodržuje některé zákony nebojte se mu vyhrožovat soudem. V UK existuje speciální soud (Employment Tribunals) vyřizující stížnosti zaměstnanců. Například pokud vám neplatí minimální mzdu může mu soud uložit zaplacení 80-násobku minimální mzdy.

Základní

Od prvního pracovního dne musíte být srozuměni s výší mzdy a případných srážek.  Se srážkami z platu, krom odvodu daně z příjmu a zdravotního pojištění, musíte souhlasit.

Srážky jsou však velmi limitované například za jídlo a ubytování vám může být ve většině případů od roku 2011 sráženo maximálně £4.73 denně a £33.11 týdně.

£4.73 a day
£33.11 a wee£4.73 a day

Pokud onemocníte, z příspěvků na národní pojištění můžete žádat nemocenské dávky až na čtyři dny.

Dovolená

V UK máte nárok na čtyři týdny placené dovolené. Nemusíte pracovat celý rok na to dovolenou získat. 12 procent času, který jste pracovali je vaše dovolená.

Jednoduše tedy, abyste měli aspoň den dovolené musíte pracovat 12 dní. Za každý měsíc tedy dostanete zhruba dva dny. Tuto dovolenou vám zaměstnavatel musí dát předtím, než s vámi ukončí pracovní poměr. Na dovolenou máte nárok i když pracujete pro agenturu. Mnoho zaměstnavatelů a agentur spoléhá na to, že si o dovolenou neřeknete.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je 26 týdnů. Zároveň máte právo na volné dny pro návštěvu lékaře. Dalších 26 týdnů mateřské dovolené je možné získat až po šesti měsících od konce té poslední.

Přestávky

Na více jak šestihodinovou pracovní dobu připadá dvacetiminutová pracovní přestávka. Nezletilí mohou žádat půl hodinovou přestávku po čtyřech a půl odpracovaných hodinách.

„Noční“

Výsadou noční práce – kvůli vyšším nárokům na vaše zdraví – jsou lékařské prohlídky zdarma. Noční pracovní doba by neměla překročit osm hodin za den.

Pracovní doba

Max. pracovní doba je v UK 48 hodin za týden. Pokud zaměstnavatel bude chtít, abyste pracovali déle musíte k tomu dát písemný souhlas. Ten ale hned měsíc na to můžete vypovědět.

Minimální mzda

Informace hledejte na stránce o minimální mzdě.

Kam se obrátit, pokud zaměstnavatel porušuje pravidla

V UK fungují tzv. zaměstnanecké tribunály (employment tribunals).  Tyto tribunály fungují podobně jako soudy, jsou však rychlejší a méně formální.  Můžete samozřejmě vystupovat pouze sami za sebe, ale není to doporučený postup (ledaže byste měli velmi dobrý přehled nejen v pracovním právu UK). Na podání stížnosti se vztahuje lhůta 3 měsíce od vzniku problému.

Mnohem jednodušší může být obrátit se na organizaci Citizens Advice (poskytuje rady zdarma).

Další informace

Odborové svazy naleznete na webu www.tuc.org.uk. Zde je možné získat i knihu Your Rights at Work.

Související články

Externí odkazy