11 srpna 2011 ~ 0 Comments

Opera napsaná českým židovským skladatelem v koncentračním táboře v Terezíně se představí anglickému publiku

Součástí operního festivalu Grimeborn v londýnském divadle Arcola Theatre budou i představení Der Kaiser von Atlantis a Zápisník zmizelého. Na tom by nebylo téměř nic mimořádného, kdyby autory těchto děl nebyli Češi.

Viktor Ullmann: Der Kaiser von Atlantis

Opera o vládci Atlantiském byla těšínským rodákem napsána v koncentračním táboře. Ullmann byl jako Žid pro svůj původ v roce 1942 deportován nejprve do tábora v Terezíně, kde začal umělecky tvořit. O dva roky později byl převezen do tábora Auschwitz-Birkenau v polské Osvětimi, kde 17. října i zemřel. Mnohé z jeho děl byly považovány za ztracené, a objeveny byly s notnou dávkou zpoždění až po roce 1989.

Na operu si můžete zajít ve středu 17. srpna a ve čtvrtek 18. srpna, vždy v 19:30. Cena vstupenky činí 15 liber

Leoš Janáček: Zápisník zmizelého

Naše vlast bude mít na operním festivalu i další zastoupení, když zde zazní i hudba z pera hukvaldského rodáka Leoše Janáčka. Jedná se patrně o jeho nejznámější písňový cyklus Zápisník zmizelého o mladém chlapci, který se zamiloval do krásného cikánského děvčete.

Poslechnout toto hudební dílo si můžete zajít v neděli 21. srpna. I zde činí cena vstupného 15 liber.

Leave a Reply