29 září 2012 ~ 0 Comments

Operace Pluto: Kterak improvizovaný ropovod v kanále La Manche pomohl Britům k vítězství ve 2. světové válce

Mezi veřejností ne příliš známá Operace Pluto (ne podle psa od Disneyho, ale ze zkratky Pipe-Lines Under The Ocean, v překladu trubky pod oceánem) sehrála v Druhé světové válce jednu z klíčových rolí. Smyslem tajné akce bylo položit napříč Lamanšským průlivem jakýsi ropovod, jehož úkolem bylo zásobování spojeneckých vojsk ropou mimo jiné při vylodění v Normandii. Pomalé tankery nemohly být využity, neboť by snadno vzbudili podezření u německých ponorek.

Návrh potrubí vypracoval Arthur Hartley, vysoce postavený inženýr jedné arabské společnosti zaměřující se na těžbu ropy, který rovněž rozhodl o použití adaptovaných podmořských telefonních kabelů. Při vývoji vhodných kabelů narazili inženýři na problém s materiálem – olovo bylo materiálem ideálním, ale vysoce nedostatkovým. K realizaci se tak musela použít levnější ocel a v květnu 1942 v řece Medway v hrabství West Sussex mohly začít první testy.

Ty dopadly dobře, a tak se Operace Pluto mohla oficiálně zařadit do plánů na invazi do Evropy. Do produkce potrubí se v druhé polovině roku 1942 pustily železárny v celé Anglii, které i tak nestíhaly vyrábět a vypomoci jim musely fabriky v zámoří. Podmínky byly složité, času zoufale málo a především musela celá akce zůstat v utajení. Množství na první pohled soukromých obchodních lodí se tak přestavělo v plavidla, jejichž jediným úkolem bylo pokládat potrubí.

Výroba a testování 83kilometrového ropovodu zabrala téměř dva roky, první část potrubí byla do kanálu La Manche položena 12. srpna 1944. Celý ropovod musel stále zůstat v utajení, a tak jako přečerpávací stanice sloužily stodoly a další zemědělské usedlosti. Po spuštění ropovodu v lednu 1945 jím tak do Francie protékalo na 305 tun paliva denně. Tento objem se v březnu vyšplhal až na 3 000 tun denně a vyjímečně až 4 000 tun za jediný den!

Dnes již ropovod v kanále La Manche nenalezneme. Po skončení Druhé světové války, mezi léty 1946 a 1949 byl kompletně dekonstruován. Některé z budov, jež sloužily jako přečerpávací stanice, v oblasti Dungeness nalezneme dodnes.

Leave a Reply